31.08.2020

Sáng ngày 29/8/2020, Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang trang trọng tổ chức Hội thảo Khoa học cấp tỉnh với chủ đề “Nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở trường chính trị, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh Kiên Giang”. Tiến sĩ Phạm Công Khâm - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Tiến sĩ Chu Văn Hưởng - Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh đồng chủ trì Hội thảo.

Quang cảnh buổi hội thảo

Đến dự Hội thảo có hơn 100 đại biểu là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tỉnh ủy viên, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang cấp tỉnh; lãnh đạo quản lý cấp huyện, các trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh, các đại biểu đến từ Học viện Chính trị Khu vực II, Khu vực IV, Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh, các trường chính trị tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang.

Công tác giáo dục lý luận chính trị trong các trường chính trị, cao đẳng, đại học hiện nay có nhiệm vụ quan trọng trong việc “bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng làm cho hệ tư tưởng của Đảng của giai cấp công nhân, lý tưởng xã hội chủ nghĩa, những giá trị tốt đẹp trong truyền thống văn hóa dân tộc, những tinh văn hóa thế giới chiếm vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội.   

Tiến sĩ Đinh Văn Thụy – Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV trình bày tham luận

Hội thảo lần này, Ban tổ chức đã nhận được 110 bài tham luận của các nhà khoa học, nhà quản lý, các ngành, các cấp, thầy cô giáo của các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học, các học viện, nhà trường. Tại buổi hội thảo đã có 10 bài tham luận được trình bày trực tiếp và các ý kiến phát biểu thảo luận. Nội dung các tham luận và thảo luận của hội thảo hết sức phong phú, đa dạng, đề cập trên nhiều phương diện, góc độ khác nhau, có thể khái quát những kết quả đạt được của hội thảo như: làm nổi bật những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam; những vấn đề về công tác giáo dục lý luận chính trị với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chia sẻ kinh nghiệm nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị; vai trò, trách nhiệm của giảng viên lý luận chính trị trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng…

TS. Phạm Công Khâm phát biểu tổng kết hội thảo

Tổng kết Hội thảo TS. Phạm Công Khâm nhấn mạnh  Hội thảo khoa học lần này có ý nghĩa rất thiết thực, góp phần khẳng định vai trò to lớn của các cơ sở đào tạo, các cơ quan, đơn vị, trong tham gia bảo vệ và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng Đảng bộ Kiên Giang vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, góp phần định hướng chính trị trong đào tạo cán bộ, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà trong thời gian tới. Từ kết quả đạt được của Hội thảo này, mỗi cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên trên địa bàn tỉnh Kiên Giang hãy tiếp tục học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, vận dụng các nội dung, kết quả của Hội thảo vào giảng dạy, nghiên cứu, học tập, công tác và phục vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Tin và ảnh: Vũ Văn Mừng

 

Số lần đọc: 67
Tin liên quan