21.05.2020

Ngày 20/5/2020 tại thủ đô Hà Nội, Quốc hội khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV trong không khí cả nước chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Chương trình kỳ họp được chia làm 2 đợt, kết hợp giữa họp trực tuyến và họp tập trung. Điểm cầu tại tỉnh Kiên Giang do đồng chí Nguyễn Thanh Nghị Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội chủ trì, gồm có 05 đại biểu Quốc hội tại địa phương đã tham dự đầy đủ, Chương trình nghị sự đợt 01 gồm những nội dung quan trọng tập trung vào các vấn đề sau:

1. Quốc hội xem xét, thảo luận các báo cáo bổ sung về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019 và tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2020; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018. Năm 2020 là năm cuối của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2016-2020) diễn ra trong bối cảnh đặc biệt nên các đại biểu Quốc hội cần nghiên cứu, phân tích thấu đáo, thảo luận kỹ lưỡng, đánh giá toàn diện, khách quan để xác định phương hướng, giải pháp hữu hiệu nhằm sớm phục hồi nền kinh tế sau đại dịch Covid-19, góp phần hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch 5 năm, tạo tiền đề phát triển cho giai đoạn tiếp theo.

Quốc hội còn xem xét, quyết định Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 đề ra các giải pháp thực hiện để phát huy tiềm năng, lợi thế của vùng và tinh thần tự lực của đồng bào dân tộc thiểu số nhằm đưa kinh tế - xã hội vùng này phát triển mạnh mẽ, toàn diện và bền vững hơn.

2. Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 10 dự án luật, nhiều dự thảo nghị quyết và cho ý kiến 06 dự án luật khác nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của Hiến pháp, góp phần đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của Quốc hội; nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; tạo cơ sở pháp lý cho việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng ngày càng thuận lợi, minh bạch và bình đẳng cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp, huy động nguồn lực trong xã hội, nâng cao hơn nữa sức cạnh tranh của nền kinh tế nói chung và các doanh nghiệp Việt Nam nói riêng; bảo đảm quốc phòng, an ninh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

đồng chí Nguyễn Thanh Nghị Ủy viên Ban cháp hành TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên GIang chủ trì điểm cầu tỉnh Kiên Giang

Quốc hội còn xem xét, phê chuẩn 03 điều ước quốc tế gồm: Hiệp ước thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), gia nhập Công ước số 105 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) về xóa bỏ lao động cưỡng bức. Đánh dấu bước tiến quan trọng trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và là tiền đề quan trọng tạo cơ hội lớn cho xuất khẩu của Việt Nam, giúp đa dạng hóa thị trường, mặt hàng xuất khẩu và xây dựng môi trường pháp lý cũng như đầu tư minh bạch nhằm thu hút nhiều hơn nữa các nhà đầu tư đến từ EU và các nước khác. Ngoài ra cũng khẳng định quyết tâm của nước ta trong quá trình thực thi các cam kết liên quan đến lao động trong các Hiệp định thương mại; thực hiện nghĩa vụ là quốc gia thành viên ILO của Việt Nam.

3. Quốc hội tiến hành giám sát chuyên đề: “việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”; xem xét các báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 9 và kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trong kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV; thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia và xem xét một số nội dung quan trọng khác.

Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV, sẽ là kỳ họp đặc biệt ghi dấu sự đổi mới, tinh thần đoàn kết, quyết tâm, tạo động lực để đất nước và nhân dân vượt qua khó khăn sau đại dịch Covid-19, tiếp tục tiến bước trên con đường xây dựng và phát triển vì một ngày mai phồn thịnh./.

 

Bài và ảnh: Nguyễn Thị Ngọc Duyên

Số lần đọc: 34
Tin liên quan