24.04.2020
Luật An ninh mạng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 12/6/2018, có hiệu lực từ ngày 1/1/2019, gồm 7 chương, 43 điều, là cơ sở pháp lí đảm bảo an ninh mạng, bảo vệ người dân, doanh nghiệp, tạo môi trường xã hội phát triển lành mạnh trên không gian mạng; là công cụ hữu hiệu để ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin sai trái chống Đảng, Nhà nước; phòng ngừa, đấu tranh, xử lí loại bỏ các nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng, phát tán thông tin vu khống, bịa đặt,...nhằm bảo vệ quyền con người, bảo đảm quyền công dân trong điều kiện bùng nổ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, vì vậy, ngay từ khi mới ra đời Luật An ninh mạng đã bị các thế lực thù địch, phản động chống phá quyết liệt, nên cần phải thường xuyên đấu tranh, phản bác kịp thời những luận điệu xuyên tạc, bảo vệ Luật An ninh mạng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

ThS. Phan Thị Thanh Thảo

Giảng viên Khoa Nhà nước và Pháp luật, Trường Chính trị Kiên Giang

Luật An ninh mạng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 12/6/2018, có hiệu lực từ ngày 1/1/2019, gồm 7 chương, 43 điều, là cơ sở pháp lí đảm bảo an ninh mạng, bảo vệ người dân, doanh nghiệp, tạo môi trường xã hội phát triển lành mạnh trên không gian mạng; là công cụ hữu hiệu để ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin sai trái chống Đảng, Nhà nước; phòng ngừa, đấu tranh, xử lí loại bỏ các nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng, phát tán thông tin vu khống, bịa đặt,...nhằm bảo vệ quyền con người, bảo đảm quyền công dân trong điều kiện bùng nổ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, vì vậy, ngay từ khi mới ra đời Luật An ninh mạng đã bị các thế lực thù địch, phản động chống phá quyết liệt, nên cần phải thường xuyên đấu tranh, phản bác kịp thời những luận điệu xuyên tạc, bảo vệ Luật An ninh mạng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Nhận diện những luận điệu xuyên tạc Luật An ninh mạng, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư bước vào giai đoạn bùng nổ. Phát triển hết sức nhanh chóng nhiều loại công nghệ mang tính đột phá như trí tuệ nhân tạo, internet vạn vật, điện toán đám mây, hệ thống dữ liệu lớn,… đã biến không gian mạng trở thành một bộ phận không thể thiếu của đời sống, xã hội, đem lại nhiều tiện ích cho con người, song cũng bị các thế lực thù địch lợi dụng để phát tán các thông tin sai trái, bịa đặt, vu cáo, phản động trên mạng xã hội, internet, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng ta, đe dọa đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động vẫn thường xuyên rêu rao, xuyên tạc rằng Luật An ninh mạng đã cấm công dân sử dụng Facebook, Google, zalo, youtube, là rào cản trong kinh doanh, làm khó doanh nghiệp… nhằm lái dư luận hiểu sai bản chất của Luật, chúng ra sức vu cáo, kích động, lừa bịp người dân rằng: Luật An ninh mạng Việt Nam vi phạm nhân quyền, “xâm phạm quyền tự do ngôn luận”, “xâm phạm quyền riêng tư”; chỉ có Việt Nam và Trung Quốc sử dụng Luật An ninh mạng, Luật An ninh mạng là bước lùi... và phản đối, đòi xóa bỏ Luật An ninh mạng.

Việt Nam nằm trong top 20 quốc gia có dân số sử dụng Internet cao nhất thế giới, đồng thời cũng là quốc gia trong nhóm bị tấn công mạng nhiều nhất. Tính đến năm 2019, Việt Nam đã có hơn 60 triệu người sử dụng internet, chiếm hơn 60% dân số, đứng thứ 16 trên thế giới về số lượng người sử dụng internet... Khi chưa có Luật An ninh mạng, các thế lực thù địch đã triệt để lợi dụng không gian mạng để xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng ta hòng gây hoang mang, dao động về hệ tư tưởng, về lý tưởng xã hội chủ nghĩa; xuyên tạc, thậm chí phủ nhận chủ nghĩa Mác  - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Chúng lợi dụng Internet tuyên truyền, khoét sâu những thiếu sót trong công tác lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, cũng như những suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên để gây dao động về tư tưởng, gây mất lòng tin, thiếu đồng thuận trong nhân dân, kích động, chia rẽ nội bộ để chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ ta… đe dọa an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội (Học Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, 2018, tr.5).

Luật An ninh mạng Việt Nam ra đời được ví như “lũy thép pháp lý” bền vững để bảo đảm cho Tổ quốc và nhân dân ta luôn được bảo đảm an toàn trên không gian mạng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tảng của Đảng, điều đó khiến hoạt động của các thế lực thù địch, những kẻ cơ hội chính trị có mưu đồ xấu, đi ngược lại với con đường cách mạng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã chọn bị bế tắc vì mất đi mảnh đất màu mỡ là lợi dụng không gian mạng trong tham vọng chống phá cách mạng nước ta cũng như xâm phạm quyền, lợi ích chính đáng của mọi người dân trên không gian mạng. Vì vậy, chúng điên cuồng chống phá, kích động, vu khống Luật An ninh mạng,  đòi xóa bỏ Luật An ninh mạng là điều rất dễ hiểu. 

Phản bác những quan điểm sai trái, xuyên tạc Luật An ninh mạng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Như chúng ta đều biết, không phải chỉ có Việt Nam sử dụng Luật An ninh mạng, mà đã có 138 quốc gia (trong đó có 95 nước đang phát triển) đã ban hành Luật An ninh mạng. Việc ban hành Luật An ninh mạng tại Việt Nam là phù hợp với tinh thần của Hiến chương Liên hợp quốc, Tuyên ngôn về quyền con người của Đại hội đồng Liên hợp quốc (1948) và các văn bản khác có liên quan, phù hợp với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và phù hợp với xu thế của thế giới, góp phần đắc lực trong việc triển khai bảo đảm an ninh mạng, phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động sử  dụng Internet để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Luật An ninh mạng không ngăn cản, xâm phạm quyền tự do ngôn luận của công dân. Vì, các hoạt động liên lạc, trao đổi, đăng tải, chia sẻ thông tin vẫn diễn ra bình thường trên không gian mạng, không hề bị ngăn cản, cấm đoán miễn là những hoạt động đó không vi phạm pháp luật của Việt Nam. Công dân có thể làm bất cứ điều gì trên không gian mạng mà pháp luật Việt Nam không cấm. Luật An ninh mạng bảo vệ cho các hoạt động tự do ngôn luận, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Các quy định của Luật An ninh mạng, bảo đảm thông tin cá nhân được bảo vệ chặt chẽ. Các cơ quan chức năng có trách nhiệm bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của cá nhân và tổ chức trên không gian mạng. Các hành vi như chiếm đoạt, mua bán, thu giữ, cố ý làm lộ, xóa, làm hư hỏng, thất lạc, thay đổi, đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của người khác mà chưa được phép của người sử dụng hoặc trái quy định của pháp luật sẽ bị chế tài xử lý.

Luật An ninh mạng Việt Nam chỉ yêu cầu cung cấp thông tin khi người dùng có hành vi vu cáo, xuyên tạc chống phá Đảng và Nhà nước ta, đe dọa an ninh quốc gia trên không gian mạng. Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng theo quy định của Luật chỉ được phép tiếp cận thông tin cá nhân của người sử dụng có hoạt động vi phạm pháp luật, với trình tự, thủ tục nghiêm ngặt (bằng văn bản), được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, tuyệt đối không được lạm dụng, làm lộ thông tin cá nhân của người sử dụng, nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Từ đó cho thấy, Luật An ninh mạng ra đời là cần thiết và không hề xâm phạm đến “quyền tự do ngôn luận”, “quyền riêng tư” của mọi công dân, phòng ngừa, xử lý các hành vi sử dụng không gian mạng xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ta. Để việc đấu tranh phản bác kịp thời những quan điểm sai trái, xuyên tạc về Luật An ninh mạng các cấp ủy Đảng, chính quyền và từng cán bộ, đảng viên phải quán triệt thực hiện một số vấn đề sau:

Một là, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với hoạt động báo chí, truyền thông và đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh phản bác kịp thời với các hoạt động lợi dụng tự do ngôn luận, tự do báo chí để vu cáo, xuyên tạc chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam trên không gian mạng.

Hai là, tích cực tuyên truyền về Luật An ninh mạng sâu, rộng trong nhân dân và các bộ, đảng viên với nội dung và hình thức phù hợp. Chú trọng các biện pháp thuyết phục, giáo dục, giải thích để để tất cả mọi người hiểu đúng về Luật An ninh mạng, có ý thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ bản chất khoa học của Luật An ninh mạng, và nghiêm túc chấp hành, không vi phạm những quy định của Luật khi tham gia hoạt động trên không gian mạng.

Ba là, các lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng, đội ngũ cán bộ của các cơ quan báo chí, truyền thông, lực lượng báo cáo viên, giảng viên lý luận chính trị và tất cả cán bộ,  đảng viên, phải có trách nhiệm thường xuyên theo dõi không gian mạng để kịp thời phát hiện những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng và Nhà nước của các thế lực thù địch, phải yêu cầu gỡ bỏ, và đấu tranh phản bác kịp thời.

Bốn là, tổ chức đấu tranh vạch trần những quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trên không gian mạng, làm cho mọi tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên nhận rõ mục tiêu sâu xa của các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cứu và truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên không gian mạng (Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, 2018).

Năm là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm những quy định của Luật An ninh mạng, từ đó, chủ động phát hiện những hành vi sai phạm, xu hướng lệch lạc của các cá nhân, tổ chức để có biện pháp ngăn chặn. Đối với những kẻ cố tình phá hoại, chống đối cần phải xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Tóm lại, Luật An ninh mạng ra đời, đáp ứng tốt yêu cầu đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, là “lũy thép pháp lý” bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nên thường xuyên bị các thế lực thù địch vu cáo, xuyên tạc, đòi xóa bỏ Luật. Vì vậy, các cấp ủy Đảng, chính quyền, từng cán bộ, đảng viên và nhân dân cần phải nâng cao tinh thần cảnh giác, không ngừng nâng cao hiểu biết, kiến thức về Luật An ninh mạng, chấp hành nghiêm chỉnh Luật, tham gia phát triển lành mạnh các hoạt động kinh tế, xã hội trên không gian mạng, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng ta.

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam (2018), Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018, của Bộ Chính trị, về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Hà Nội.

2. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2018), Vững bước trên nền tảng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội.

3. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2018), Luật An ninh mạng năm 2018, Hà Nội.

 

Số lần đọc: 82
Tin liên quan