18.02.2020

Căn cứ Quyết định số 2146-QĐ/TU, ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang về việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh.

Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang thông báo chức danh và giới thiệu chữ ký đồng chí Phạm Thị Thơm, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị đến các cơ quan, đơn vị biết để liên hệ công tác.

Mẫu chữ ký - xem file đính kèm

file đính kèm

Số lần đọc: 134
Tin liên quan