26.03.2020

                                                            ThS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

          Trưởng Phòng QLĐT&NCKH, Trường Chính trị Kiên Giang

 

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”; những năm qua Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học (QLĐT&NCKH) đã triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Trường về công tác thi đua, khen thưởng như: Chỉ thị số 39/CT-TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về việc đổi mới và tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng (TĐKT); Chỉ thị số 34/CT-TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến; Luật thi đua, Khen thưởng 2003, Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013; được quán triệt đến toàn bộ cán bộ, viên chức (CBVC) của phòng tích cực thi đua yêu nước, vươn lên hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Phòng QLĐT & NCKH - Trường Chính trị Kiên Giang có tổng số: 10 nhân sự, tất cả đều là đảng viên. Trình độ chuyên môn của Phòng có 01 tiến sĩ; 04 thạc sĩ và 05 cử nhân. Phòng QLĐT & NCKH là một bộ phận trực thuộc Trường Chính trị Kiên Giang, có chức năng, nhiệm vụ chính trị: tham mưu cho Ban Giám hiệu theo dõi và điều hành các hoạt động về nội dung, từ việc xây dựng kế hoạch mở lớp, chiêu sinh, tuyển sinh, tổ chức lớp, điều hành quản lý các lớp theo dõi chất lượng giảng dạy, học tập của giảng viên và học viên; đến việc tham mưu cho Ban Giám hiệu sơ, tổng kết, đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đối với các lớp; tham mưu hiệu thực hiện các quy chế đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức trong tỉnh. Đồng thời, tham mưu cho Ban Giám hiệu về các hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế và tổng kết thực tiễn.

Từ việc xác định đúng chức năng, nhiệm vụ của Phòng trong việc thực hiện phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ của từng thành viên trong Phòng thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo ngày, giờ công lao động với tinh thần trách nhiệm cao, nội bộ luôn có sự đoàn kết thống nhất, thực thi nhiệm vụ đạt hiệu quả cao nhất, đã đạt được các thành tựu nổi bật như sau:

- Giai đoạn 2015-2020, Phòng đã tham mưu cho Ban Giám hiệu thực hiện kế hoạch mở lớp hằng năm đạt 101 lớp/năm, trung bình mỗi năm đào tạo, bồi dưỡng khoảng 8.282 học viên; kết quả thực hiện đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra hơn 102,75%/năm. Tổng cộng 5 năm, Phòng đã tham mưu thực hiện quản lý đào tạo, bồi dưỡng cho 504 lớp, với 41.391 học viên. Việc thực hiện quản lý giờ giảng, kế hoạch học tập, lịch giảng, quản lý hồ sơ học viên, bảng điểm, cấp phát văn bằng… có nhiều cải tiến, đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng các phần mềm quản lý hiện đại, số hóa công tác quản lý đã không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc ở Nhà trường. Tính chung trong 5 năm, Phòng QLĐT&NCKH đã thực hiện quản lý đạt tổng số 77.740 giờ giảng của giảng viên (bình quân 420 giờ/giảng viên/năm). Trong đó có 34.763 giờ nghĩa vụ; vượt 42.977giờ (bình quân 232 giờ/giảng viên/năm). Chất lượng quản lý học viên ngày một tốt hơn, khắc phục tình trạng nghỉ học nhiều của học viên.

- Công tác quản lý học viên trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng được Ban lãnh đạo Phòng xác định là nhân tố quan trọng hàng đầu, nên ngay từ đầu khóa học Phòng QLĐT&NCKH đã tiến hành ngay các bước cần thiết để quản lý học viên như: Hoàn tất hồ sơ học viên theo đúng quy chế bao gồm: lý lịch trích ngang, sổ học tập, phiếu theo dõi học tập. Sắp xếp chỉ định Ban cán sự lớp, tổ và các tổ chức Đảng, Đoàn cho các lớp. Phối hợp chặt chẽ với các Phòng, khoa, giáo viên chủ nhiệm các lớp và giáo viên bộ môn để đảm bảo chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo đúng kế hoạch. Xây dựng tổng thể chương trình học tập cho từng lớp, từng khóa học. Tổ chức tốt việc khai, bế giảng, khen thưởng, kỷ luật, nhận xét đánh giá kết quả học tập và đạo đức của từng học viên. Quán triệt nội quy, quy chế của Nhà Trường đến từng lớp học để học viên hiểu và thực hiện tốt nội quy, quy chế. Giải quyết kịp thời, đầy đủ và chính xác các văn bằng, chứng chỉ cho học viên khi ra trường.

- Công tác tham mưu quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của Phòng cũng đạt nhiều thành tựu nổi bật như: đã xây dựng kế hoạch và tổ chức cho đội ngũ cán bộ chủ chốt thành công 02 đợt nghiên cứu thực tế ngoài nước, 08 đợt đi thực tế ngoài tỉnh và CBVC thực hiện hơn 121 đợt nghiên cứu thực tế ở cơ sở; quản lý xuất bản 10 số Thông tin Lý luận – thực tiễn của Trường; tổ chức thực hiện 02 đề tài khoa học cấp tỉnh, triển khai 11 đề tài khoa học cấp cơ sở; tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức 04 cuộc Hội thảo khoa học cấp tỉnh, 08 cuộc tọa đàm khoa học cấp Trường. Các đề tài khoa học, đề tài nghiên cứu thực tế đều được triển khai ứng dụng vào thực tiễn công tác của Nhà trường phát huy tác dụng tốt, càng giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường. Đội ngũ CBVC của Phòng cũng đã có nhiều sáng kiến quản lý theo dõi tiến độ giảng dạy của các giảng viên, kịp thời tổng hợp giờ giảng, tham mưu cho lãnh đạo Nhà trường phân công giảng viên, thanh toán chế độ cho các giảng viên kịp thời, để động viên tinh thần làm việc cho toàn thể CBVC đơn vị.

Nhìn chung, giai đoạn 2015-2020, hằng năm Phòng QLĐT&NCKH đã thực hiện hoàn thành trên 100% khối lượng công việc được Ban Giám hiệu giao, xây dựng kế hoạch giảng dạy, lịch giảng hàng tháng, tham mưu mở các lớp cử nhân chuyên ngành, Cao cấp Lý luận chính trị - hành chính, Trung cấp Lý luận Chính trị - hành chính, chuyên ngành, tập huấn bồi dưỡng ngắn hạn, dài hạn; công tác tuyển sinh, công tác theo dõi đào tạo, công tác chuyên môn; công tác quản lý và triển khai các kế hoạch nghiên cứu khoa học; nghiên cứu thực tế cũng như trong các công việc đột xuất khác…đều được thực hiện khá tốt, theo đúng quy trình, kế hoạch, kịp thời, chất lượng ngày càng được nâng lên.

Với những thành tích đạt được trong các mặt công tác, Phòng QLĐT&NCKH đã được công nhận đạt “Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc” 5 năm liền; được Ủy ban nhân dân tỉnh trao tặng 02 bằng khen và Hiệu trưởng Trường Chính trị Kiên Giang tặng 03 gấy khen.

* Nguyên nhân đạt được những thành tích trong các phong trào thi đua yêu nước nói trên là do:

  - Sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp, thường xuyên, kịp thời của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà Trường; sự chỉ đạo sâu sát về chuyên môn, nghiệp vụ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; sự phối hợp của các Trường tuyến trên. Sự hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi của các ban, ngành, đoàn thể các cấp trong tỉnh đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

- Tập thể CBVC của Phòng trong công tác luôn có sự đoàn kết, thống nhất cao, phối hợp chặt chẽ trong thực hiện chức năng nhiệm vụ. Chi ủy Chi bộ phát huy tốt vai trò nhân đoàn kết nội bộ, Ban lãnh đạo Phòng chỉ đạo sâu sát, gương mẫu thực hiện nhiệm vụ, cùng toàn thể CBVC của Phòng, nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Quá trình tổ chức, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, Phòng luôn tuân thủ sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, coi trọng tổng kết, rút kinh nghiệm, các mặt công tác, từ đó khích lệ động viên kịp thời CBVC của phòng phấn đấu vươn lên thực hiện nhiệm vụ được giao. 

- Tuân thủ nghiêm túc việc tổ chức vận hành các quy trình làm việc và hoạt động quản lý của Phòng theo tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015, thường xuyên rà soát, đánh giá hoạt động của Phòng thông qua các cuộc đánh giá nội bộ, cải tiến và bổ sung thêm các quy trình quản lý theo mục tiêu, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Nhà trường.

- Công tác tuyên truyền giáo dục được thực hiện thường xuyên, sâu sát, từ đó đã nâng cao ý thức trách nhiệm của CBVC trong thực hiện nhiệm vụ được giao.  Đội ngũ CBVC được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng lên về chuyên môn nghiệp vụ và thể hiện được vai trò, trách nhiệm trong tổ chức, thực hiện, luôn tích cực, chủ động, sáng tạo, không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động.

- Phong trào thi đua được phát động thường xuyên liên tục, chất lượng ngày càng cao hơn với các hình thức và nội dung phong phú, thiết thực; đặc biệt là phong trào thi đua: dạy tốt, học tập tốt, rèn luyện tốt, quản lý và phục vụ tốt. Thực hiện dân chủ đi đôi với kỷ cương, trách nhiệm gắn với quyền lợi là động lực thúc đẩy CBVC của Phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong những năm qua.

Trên đây là những thành tích chủ yếu mà tập thể CBVC Phòng  QLĐT&NCKH đã đạt được trong năm 5 năm (2015-2020). Để đạt được thành tích nói trên là cả một quá trình phấn đấu, rèn luyện không ngừng của CBVC của Phòng, nhân dịp này chúng tôi xin chia sẻ một số kinh nghiệm thực hiện giải pháp để đưa Phòng tiếp tục phát triển như sau:

- Một là, Ban lãnh đạo Phòng cần phải là những người gương mẫu, tiên phong đi đầu trong thực thi nhiệm vụ được giao, tạo sự đoàn kết, đồng thuận trong toàn thể CBVC của phòng, kịp thời chia sẽ những những khó khăn vướng mắc khi CBVC của phòng gặp phải.

- Hai là, lãnh đạo Phòng phải xây dựng kế hoạch hoạt động của Phòng theo từng tháng, quý, cả năm, đồng thời phân công công việc cho CBVC của Phòng theo đúng khả năng, sở trường, phù hợp với vị trí việc làm của từng đồng chí, thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các đồng chí thực thi nhiệm vụ và cũng kịp thời động viên khích lệ khi viên chức hoàn thành tốt công việc được giao, có nhiều sáng kiến cải tiến trong quản lý giảng dạy, học tập, quản lý và phục vụ.

- Ba là, Phải tuân thủ sự chỉ đạo, lãnh đạo của Ban Giám hiệu, Đảng ủy Trường một cách nghiêm túc. Đồng thời, thực hiện sự phối hợp chặt chẽ với các Khoa, Phòng; các đơn vị, đối tác để thực thi tốt nhiệm vụ được giao.

- Bốn là, trong công tác quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học đòi hỏi mỗi CBVC của Phòng phải am hiếu cơ sở pháp lý như Quy chế, quy định có liên quan đến vị trí việc làm của mình nhằm xử lý công việc một cách chính xác, nghiêm túc, khoa học ít có sai sót.

- Năm là, trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ Phòng phải luôn chủ động xây dựng phong trào cải tiến thường xuyên lề lối làm việc một cách khoa học, trên cơ sở xây dựng và tổ chức thực hiện các quy trình, thủ tục tuyển sinh, quy trình, khai bế giảng, công nhận kết quả tốt nghiệp, quản lý tốt quá trình học tập và rèn luyện của học viên; các quy trình quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế…Ngay từ đầu các năm học, Phòng phải tiến hành làm kế hoạch đào tạo trong năm cho các lớp, kế hoạch hoạt động khoa học…phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất thực tế, đội ngũ giảng viên của Trường.

Tóm lại, xây dựng một tập thể vững mạnh, để Phòng QLĐT&NCKH tiếp tục phát triển, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đòi hỏi tập thể phải có sự đồng thuận, đoàn kết, nhất trí cao, luôn có sự yêu thương, chia sẽ, giúp đỡ các thành viên của phòng nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Muốn làm được đều ấy đòi hỏi mỗi cá nhân lãnh đạo phòng phải là người tiên phong đi đầu trong mọi công việc, là tấm gương sáng để viên chức noi theo. /.

 

Số lần đọc: 73
Tin liên quan