27.07.2016

TS. PHẠM CÔNG KHÂM

Chức vụ: Hiệu Trưởng

Năm sinh: 1962

Email: congkham@gmail.com

Điện thoại: 0989952235

TS. CHU VĂN HƯỞNG

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

Năm sinh: 1977

Email: huongthu.chu@yahoo.com.vn

Điện thoại: 0918484191

                                   

Ths. PHẠM THỊ THƠM

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

Năm sinh: 1980

Email: thomlichsu11@gmail.com

Điện thoại: 0915560646

 

Số lần đọc: 2584