Việc đánh giá, lựa chọn cán bộ thật sự xứng đáng đứng vào cấp ủy khóa mới là nhiệm vụ và là trách nhiệm quan trọng của cấp ủy đảng các cấp và của mỗi cán bộ đảng viên hiện nay, qua nghiên cứu Tư tưởng Hồ Chí Minh, bài viết tập trung nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về đánh giá cán ...
Bài viết tập trung phân tích, tổng kết các kết quả của công tác quản lý đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tại Trường Chính trị Kiên Giang giai đoạn 2015-2020. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số giải pháp giúp cho sự lãnh đạo của Đảng bộ Nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng công ...
Tóm tắt: Công tác cải cách hành chính ở Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Nhà trường trong nhiệm kỳ 05 năm qua. Tuy vẫn còn một số hạn chế nhất định, nhưng công tác cải cách hành chính tại Nhà trường đã đạt được nhiều ...
Chiến thắng lịch sử 30/4/1975 là một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người Việt Nam, đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc. Ngày nay, trong công cuộc ...
(ĐCSVN) - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam Ngọ Duy Hiểu khẳng định: Tọa đàm "Công đoàn tham gia xây dựng, chỉnh đốn và bảo vệ Đảng" thể hiện vai trò, trách nhiệm của các cấp Công đoàn viên chức Việt Nam tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
(ĐCSVN) - Với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, vị thế mới của đất nước, sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, cùng với kinh nghiệm chủ trì, điều hành các cơ chế đa phương khu vực và quốc tế, chúng ta có đầy đủ cơ sở để tin tưởng rằng, Việt Nam sẽ hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch Hội đồng ...
Từ ngày 1/1/2020, Việt Nam sẽ chính thức đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN theo luân phiên. Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Tổng Thư ký Ủy ban ASEAN Quốc gia 2020 đã trả lời phỏng vấn báo chí về công tác chuẩn bị và những ưu tiên mà Việt Nam sẽ thúc đẩy trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020.