20.07.2016
* Số lượng công đoàn viên:  263 đoàn viên
 
- Ban Chấp hành nhiệm kỳ IX (2017 - 2019) :  6 đồng chí
     + Bí thư: Lê Thị Kim Quyên
     + Phó Bí thư: Phan Thị Thanh Thảo
 
- Có 07 chi đoàn
 
Số lần đọc: 553