08.07.2016

Nhân sự của Khoa Lý luận Mác - Lênin

Họ và tên

Trần Tuệ Quang

Chức vụ

Trưởng khoa

Năm sinh

1972

Học hàm, học vị

Thạc sĩ

Email                    

trantuequang@yahoo.com.vn

Họ và tên

Tô Văn Đức

Chức vụ

Phó Trưởng khoa

Năm sinh

1975

Học hàm, học vị

Thạc sĩ

Email                    

totrungductct@gmail.com

Họ và tên

Nguyễn Hữu Phúc

Chức vụ

Giảng viên

Năm sinh

1978

Học hàm, học vị

Thạc sĩ

Email                    

nguyenhuuphuctctkg@gmail.com

Họ và tên

Nguyễn Tuấn An

Chức vụ

Giảng viên

Năm sinh

1981

Học hàm, học vị

Thạc sĩ

Email                    

tuanantctkg@gmail.com

Họ và tên

Lê Thị Kim Quyên

Chức vụ

Giảng viên

Năm sinh

1986

Học hàm, học vị

Thạc sĩ

Email                    

kimquyentct@gmail.com
Họ và tên Huỳnh Thị Hồng Nương
Chức vụ Giảng viên
Năm sinh 1982
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Email                        

 

 

 
 
 
 
 
Số lần đọc: 1335