- Bên cạnh việc tiến hành giáo dục lý luận chính trị theo phương pháp truyền thống, thì phải đồng thời triển khai thực hiện giáo dục lý luận chính trị trực tuyến, bởi đây là xu hướng tất yếu trong bối cảnh công nghệ số hiện nay.
Bài viết tập trung nghiên cứu, tìm hiểu và giới thiệu các hành vi bị pháp luật nghiêm cấm trong phòng, chống bệnh truyền nhiễm; tìm hiểu về chế tài hình sự cũng như thủ tục xét xử đối với loại tội phạm này trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở Việt Nam nhằm góp phần đẩy lùi dịch bệnh nguy hiểm.
Đại dịch Covid 19 bùng phát đã tác động hầu hết tới các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên tại Việt Nam, tính đến ngày 5/5/2020, đại dịch về cơ bản đã được khống chế, số ca nhiễm rất thấp, chưa có trường hợp tử vong. Việt Nam được thế giới đánh giá là quốc gia thực hiện có hiệu ...
(TG) - Những việc làm đầy ý nghĩa nhân văn, những ứng xử có trách nhiệm cao trong “chiến dịch” phòng chống Covid-12 những ngày qua, đã giúp mỗi chúng ta vững tin hơn vào sự lãnh đạo, điều hành của Đảng và Nhà nước; gia tăng sức mạnh, niềm tin, tạo động lực lớn để mỗi người vượt qua khó khăn, hướng đến ...