08.07.2016

Nhân sự của Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học

 

Họ và tên

Nguyễn Thị Cẩm Hà

Chức vụ

Trưởng phòng, giảng viên kiêm nhiệm

Năm sinh

1967

Học hàm, học vị

Thạc sĩ

Email                  

hacamtctkg@yahoo.com.vn

Họ và tên

Dương Thanh Khang

Chức vụ

Phó Trưởng phòng, giảng viên kiêm nhiệm

Năm sinh

1974

Học hàm, học vị

Thạc sĩ

Email                  

thanhkhangkg@gmail.com

Họ và tên

Phạm Văn Quang

Chức vụ

Phó Trưởng phòng, giảng viên kiêm nhiệm

Năm sinh

1972

Học hàm, học vị

Tiến sĩ

Email                  

 

Họ và tên

Nguyễn Thị Ngọc Duyên

Chức vụ

Chuyên viên, giảng viên kiêm nhiệm

Năm sinh

1967

Học hàm, học vị

Cử nhân

Email          

ngocduyen42@gmail.com

Họ và tên

Lê Quốc Cường

Chức vụ

Chuyên viên, giảng viên kiêm nhiệm

Năm sinh

1975

Học hàm, học vị

Thạc sĩ

Email                  

ttth.lqcuong@gmail.com

Họ và tên

Nguyễn Minh Tâm

Chức vụ

Chuyên viên

Năm sinh

1972

Học hàm, học vị

Cử nhân

Email                  

minhtamrgkg@gmail.com

Họ và tên

Phan Thị Phương Thanh

Chức vụ

Chuyên viên

Năm sinh

1985

Học hàm, học vị

Thạc sĩ

Email         

ptpthanhtctkg@gmail.com

Họ và tên

Lê Quí Đôn

Chức vụ

Chuyên viên

Năm sinh

1987

Học hàm, học vị

Cử nhân

Email                  

lqdon88@gmail.com

Họ và tên

Cao Thị Khanh

Chức vụ

Chuyên viên

Năm sinh

1969

Học hàm, học vị

Cử nhân

Email                    

caothikhanh@gmail.com

Họ và tên

Vũ Thành Thái

Chức vụ

 Chuyên viên

Năm sinh

1990

Học hàm, học vị

Cử nhân

Email                  

thanhthaikg@gmail.com

 

Số lần đọc: 1428